• Chuyên khoa phụ khoa

  Bác sĩ: Lê Nhân Tuấn

  • - Tốt nghiệp Đại Học Y

   - Giám đốc Phòng khám

   - Công tác tại sở y tế Hà Nội

   - Tham gia nhiều hội thảo y học trong nước chữa trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân

 • Chuyên khoa nam khoa

  Bác sĩ: Nguyễn Chí Tuyến

  • - Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành xét nghiệm

   - Từng học tại đại học bệnh viện St Ragbud Nijimegan the Nether lands tại Philippines

   - Phó viện trưởng huyết học - Truyền mãu bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện TW Hà Nội

   - Phó giám đốc trung tâm huyết học khu vực Hà Nội

   - Tham gia nhiều hội thảo y học trong nước